תעסוקה
שיעור המועסקים בשוק העבודה בקרב המתמודדים עדיין נמוך ביותר כיום, זאת למרות שורה של שירותים ותקנות שנועדו לעודד את שילובם התעסוקתי (למשל: תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי (1956), הכשרה מקצועית (1979), תיקון לחוק הביטוח הלאומי - עידוד נכים ליציאה לעבודה (2009); תקנות שכר מינימום (2002); חוק שוויון הזדמנויות בעבודהׁ(1995); חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (1998); תיקון 109 לחוק הביטוח הלאומי – חוק לרון (2009) ועוד).
הזכות לעבודה ותעסוקה של אנשים עם מוגבלות על בסיס של שוויון עם אחרים, בחירה חופשית בסוג ומקום העבודה, היא זכות יסוד אשר הוכרה על ידי האומות המאוחדות כחלק מה"אמנה לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות", ואשר ישראל כחברה באו"ם יוצגה בתהליך ניסוחה ואישורה.

השיקום הפסיכיאטרי מדגיש את מרכזיות העבודה בהחלמה, כאשר השתלבות בעולם העבודה מהווה קרקע לביטוי אישי של יכולות וכישורים, עצמאות ובניית זהות. העבודה היא מקור לקשירת קשרים חברתיים, לבניית הערכה עצמית, מאפשרת פעילות ומעורבות לאורך שעות רבות ותחושת שייכות לסביבה נורמטיבית. העבודה מאפשרת רווחה כלכלית לצד סיפוק של צרכים מגוונים כגון: תחושת תרומה ותועלת, אתגר, הישגיות, שליטה ויכולת, שיפור מיומנויות, עניין ומשמעות והזדמנויות למגע בינאישי. מחקרים ועדויות של מחלימים מצביעים על כך שעבודה מאפשרת קידום משמעותי של תהליכי החלמה. השיקום התעסוקתי במסגרת סל שיקום בישראל מקדם כיום מגוון הולך וגדל שירותי תמיכה וסיוע למתמודדים לטובת שילוב תעסוקתי. שירותי השיקום התעסוקתי מוגדרים לפי 5 סוגי שירותים על פני טווח אפשרויות הנע משלב טרום תעסוקתי ועד לעבודה בשוק החופשי:
1. אבחון תעסוקתי: נעשה במסגרת המוסד לביטוח לאומי ומטרתו לאפשר התאמה של הבחירה התעסוקתית לממצאי אבחון פסיכולוגי פורמאלי, כאמצעי להכוונה מקצועית.
2. מרכז שיקום מקצועי (אבחון, הכשרה והשמה): מרכז השיקום מאפשר תהליך מוגבל בזמן הכולל את מרכיב האבחון התעסוקתי לצד הכשרה מקצועית לתחום עבודה ספציפי וסיוע במציאת עבודה.
3. מועדון תעסוקה: שירות הפועל במסגרת סל שיקום ומיועד לאנשים בשלב טרום תעסוקתי, לטובת רכישת הרגלי עבודה בסיסיים והזדמנות לקחת חלק בעיסוק בסביבה לא תחרותית, ללא שכר.
4. מפעל מוגן: תעסוקה מוגנת, במסגרת סל שיקום, המיועדת לאנשים הבוחרים בעבודה תעשייתית לא תחרותית, בתגמול מופחת, לטובת שיקום הרגלי עבודה ומיומנויות עבודה.
5. תעסוקה נתמכת (סיוע בהשתלבות בשוק החופשי): מיועד לסייע למחפשי עבודה בשוק החופשי, בעזרת תמיכות המאפשרות תהליך של הגדרת העדפות תעסוקתיות, כתיבת קורות חיים, חיפוש עבודה, הכנה לראיונות עבודה, וליווי לפי צרכים אישיים בתהליך ההשתלבות בעבודה.

פיתוח שירותי התעסוקה בשנים האחרונות שם דגש על תעסוקה נורמטיבית בשוק החופשי ופיתוח קריירה, כאשר בהקשר זה ניתן למנות את התעסוקה הנתמכת, שירותים של תמיכה וליווי בערוץ של יזמות עסקית, צרכנים נותני שירות, שירותים משולבים של הכשרה והשמה, זאת לצד שירותי התעסוקה המוגנת שהוזכרו, המיועדים לאנשים בשלבים מוקדמים יותר של החלמה. למרות המאמצים לשילוב תעסוקתי והחקיקה המתמשכת לאורך השנים, הנתונים מצביעים כאמור על שיעור נמוך של השתתפות בכוח העבודה בקרב אוכלוסיית המתמודדים. מתוך כלל מקבלי סל שיקום בסוף 2009, קרוב ל-60 אחוז (8,684) קיבלו שירותי שיקום תעסוקתי.
(המוסד לביטוח לאומי ומכון ברוקדייל, 2005; שרשבסקי, 2006; פלדמן, 2007; דודאי, לייטנר ווקס, 2007; משרד הבריאות, 2009; אבירם, 2010; Mackay, 2006).
העבודה היא מקור לקשירת קשרים חברתיים, לבניית הערכה עצמית, מאפשרת פעילות ומעורבות
מחקר ופרסומים
      1 2    
© כל הזכויות שמורות ליספר"א